Galerie de photos - Shanghai

Copyright: CIIE, Pan Geping, Chen Fei, Ding Ting, Han Yuqing, Liu Dawei, Fan Jun, Li Xin, Shen Bohan, Xie Huanchi, Fang Zhe, Jerome Bloch

© 360Crossmedia

Screenshot 2020-07-10 at 12.51.48.png