Galerie de photos - Shanghai

Copyright: CIIE, Pan Geping, Chen Fei, Ding Ting, Han Yuqing, Liu Dawei, Fan Jun, Li Xin, Shen Bohan, Xie Huanchi, Fang Zhe, Jerome Bloch

© 360Crossmedia

Screen Shot 2020-01-06 at 10.16.09.png